Algemene voorwaarden

Standaardvoorwaarden verhuur/ huur van fietsen.

Artikel 1
De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben geleverd.

Artikel 2
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde fiets toegebracht of ontstaan ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de fiets contant aan de verhuurder te voldoen.

Artikel 3
Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum is de huurder voor elke dag dat de fiets berekend van het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum, zulks vermeerderd met een boete van € 10 voor iedere dag dat de fiets te laat wordt teruggebracht.

Artikel 4
Te allen tijden is de verhuurder gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van de verhuurder op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 5
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets.

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7
De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade door of vanwege de huurder fiets aan derde is toegebracht en zal de verhuurder daardoor vrijwaren.

Artikel 8
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde fiets aan derde in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.


TerugDeel het met uw vrienden!


Openingstijden

Maandag:  9.00 - 18.00 uur
Dinsdag:  gesloten
Woensdag:  9.00 - 18.00 uur
Donderdag:  9.00 - 18.00 uur
Vrijdag:  9.00 - 18:00 uur
Zaterdag:  9.00 - 16.00 uur
Zondag:  gesloten
 
TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE VANAF 8 JULI.

ZIJN WIJ OP MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN.

WIJ WENSEN U EEN FIJNE VAKANTIE.


Contactgegevens

Facebook


Financiering